História mnohouholníkov v praveku a staroveku

Veronika Bočková

Abstrakt


V príspevku sa budeme zaoberať históriou mnohouholníkov v praveku a staroveku. Problematika histórie matematiky vo vyučovacom procese je aktuálna a využiteľná v praxi. Na základe skúseností rôznych odborníkov, historikov je vhodné začleniť históriu do vyučovania matematiky na všetkých typoch škôl. Sústredíme sa len historický vývoj mnohouholníkov.
Kľúčové slová: história, mnohouholníky, vlastnosti, konštrukcie, matematici


Back to list of accepted papers