Študentská vedecká konferencia 2015

April 15, 2015 – April 16, 2016


 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015

Zborník príspevkov v elektronickej forme

Zaujíma vás vedecká práca?
Chcete sa zviditeľniť?
Chcete mať vedeckú publikáciu v zborníku recenzovaných prác s ISBN?
Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

TAK NEVÁHAJTE !

Prihláste sa na súťažnú prehliadku vedeckých prác študentov, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 na Fakulte prírodných vied

Čo musíte preto urobiť?

  • dohodnúť sa so svojim školiteľom na téme vašej vedeckej práce,
  • predložiť vedeckú prácu v rozsahu 4-8 strán podľa predpísanej šablóny vo formáte pdf elektronicky prostredníctvom informačného systému,
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2015,
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou,
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a finančnou odmenou.

Oznamy

 

Zborník príspevkov

 
Zborník príspevkov je dostupný na stiahnutie.  
Zverejnené: 2015-06-04
 

Program konferencie

 
Bol zverejnený program konferencie. Stiahnuť si ho môžete tu.  
Zverejnené: 2015-04-12
 

Termín na odovzdávanie prác predĺžený

 
Termín na odovzdávanie prác bol predĺžený do 3. apríla 2015  
Zverejnené: 2015-04-01
 

Nová šablóna práce

 
V pokynoch pre autorov je uverejnená nová verzia šablóny práce. Je v nej odstránený problém so správnym zobrazovaním prvej strany.  
Zverejnené: 2015-03-25
 

Pokyny pre autorov

 
Boli zverejnené pokyny pre autorov. Termín pre zaslanie práce je 31. marec 2015.  
Zverejnené: 2015-02-26
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii