Študentská vedecká konferencia

Archív konferencií

Študentská Vedecká Konferencia 2022

Nitre a Banskej Bystrici

SK

April 6, 2022 – April 7, 2022

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

 •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
 • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
 • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
 • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
 • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 6. apríla 2022

Konferencia sa bude konať on-line formou. Konkrétne linky pre pripojenie zverejníme na tomto mieste pred termínom konania konferencie.

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 20.03.2022
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2022
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2021

Nitre a Banskej Bystrici

April 14, 2021 – April 15, 2021

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

 •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
 • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
 • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
 • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
 • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 14. apríla 2021

V prípade pretrvávania nepriaznivej epidemiologickej situácie je možná úprava prezenčnej formy ŠVK alebo jej zrušenie. Tieto zmeny nebudú mať vplyv na publikovanie príspevkov v zborníku recenzovaných prác.

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 11.3.2021
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2021
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2020

Nitre a Banskej Bystrici

May 12, 2020 – May 13, 2020

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

 •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
 • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
 • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
 • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
 • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je ŠVK zrušená. Práce, vložené do konferenčného systému do 27. 3. 2020, budú posúdené recenzentmi a po úprave na základe ich odporúčaní budú publikované v zborníku.


Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 27.3.2020
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2020
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2019

Nitre a Banskej Bystrici

April 9, 2019 – April 10, 2019

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2019

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 9. apríla 2019

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 19.3.2019
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2019
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
Sponzori:

 
Martinus Muehlbauer Lnter

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2018

Nitre a Banskej Bystrici

March 21, 2018 – April 11, 2018

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2018

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 21. marca 2018

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 4.3.2018
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2018
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Sponzori:

Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj Mlyn Pohronsky Teacher.sk ,s.r.o. PPA control AIR LIQUIDE  PragolabDexoll NOCR Tenaoil

Transpetrol Transpetrol alt= Krasy Slovenska UPC Inmedia

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2017

Nitre a Banskej Bystrici

April 26, 2017 – May 16, 2017

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2017

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 26. apríl 2017

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 24.3.2017
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2017
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Sponzori:

Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
Hermes LabSystemsZlata KnihaWellness Palarikovo
TalentaInmediaDajamaMuehlbauerKrasySlovenskaPPA control

 

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2016April 13, 2016 – April 14, 2016

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na 

Zborník SVK 2016

 • Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?
 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?
SVK 2016

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 13. apríl 2016

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 14.3.2016
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2016
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
 • Muehlbauerštudentom s najlepšími prácami v sekciách Informatika a Fyzika bude ponúknutá odborná stáž vo firme Muehlbauer v Nemecku
 • najlepšia práca v sekcii Geografia a regionálny rozvoj bude odmenená 1-dňovým zájazdom pre 2 osoby podľa vlastného výberu od CK Nitravel

Sponzori:

Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
NitravelTalenta


Plagát je možné si stiahnuť tu.

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2015April 15, 2015 – April 16, 2016

 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015

Zborník príspevkov v elektronickej forme

Zaujíma vás vedecká práca?
Chcete sa zviditeľniť?
Chcete mať vedeckú publikáciu v zborníku recenzovaných prác s ISBN?
Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

TAK NEVÁHAJTE !

Prihláste sa na súťažnú prehliadku vedeckých prác študentov, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 na Fakulte prírodných vied

Čo musíte preto urobiť?

 • dohodnúť sa so svojim školiteľom na téme vašej vedeckej práce,
 • predložiť vedeckú prácu v rozsahu 4-8 strán podľa predpísanej šablóny vo formáte pdf elektronicky prostredníctvom informačného systému,
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2015,
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou,
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a finančnou odmenou.

Prezrieť detaily konferencie