Ocenené práce v roku 2022

1. Biológia, Ekológia a Environmentalistika

Autor: Veronika Kubová

Práca: Analýza úlohy glutatiónu v obrane ovsa (Avena sativa L.) voči kadmiu

Autor: Michaela Auxtová

Práca: Paleolimnologická rekonštrukcia zo sedimentov subalpínskeho jazera Nesamovyte (Ukrajinské Karpaty) s využitím subfosílnych pakomárov

Autor: Silvia Bartóková

Práca: Sezónne zmeny environmentálnych faktorov a bioty urbánneho pondu

2. Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I.

Autor: Lucia Mojžitová

Práca: Vplyv gudrónových jám na pedogeografické pomery krajiny v katastri obce Predajná

Autor: Jakub Cimbala

Práca: Vplyv pandémie COVID-19 na znečistenie ovzdušia v Banskej Bystrici a v Prešove v rokoch 2019-2020

Autor: Filip Krajči

Práca: Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na vybrané vinárske subjekty v Nitrianskom kraji

3. Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II.

Autor: Lukáš Witlinger a Adriána Ďurinková

Práca: Geografické disparity a trestnoprávne aspekty environmentálnej kriminality v Slovenskej republike

Autor: Peter Perečko

Práca: Hydromorfologické mapovanie ripariálneho koridoru podhorského úseku toku Demänovka na Liptove

Autor: Martina Pavlikovská

Práca: Meteority: mineralogicko-geochemická charakteristika

4. Informatika

Autor: Martin Bako

Práca: Gamifikačne-edukatívne VR hry určené pre hospitalizované deti

Autor: Lívia Kelebercová

Práca: Extrakcia kľúčových slov pre účel analýzy výsledkov vyhľadávania

Autor: Ľudovít Laca

Práca:  Optimalizácia big data aplikácií pre distribuované spracovanie

5. Chémia, Fyzika a Matematika

Autor: Simona Zemanová

Práca: Survival analysis using random forests

Autor: Michaela Kövérová

Práca: Využitie selektívneho adsorbentu na extrakciu D-pantenolu z kozmetických výrobkov

Autor: Peter Vaňo

Práca: Výpočty NMR parametrov markera bojovej otravnej látky Soman

6. Odborová Didaktika I.

Autor: Martin Hollý

Práca: Využitie virtuálnej a rozšírenej reality vo vyučovaní geografie

Autor: Tomáš Hrdý

Práca: Tematický atlas Banskobystrického kraja v infografickom prevedení ako učebná pomôcka na hodinách vied o Zemi

Autor: Simona Zemanovičová

Práca: Imidž predmetu geografia v našich základných školách

7. Odborová Didaktika II.

Autor: Silvia Haringová

Práca: Význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania matematiky

Autor: Bianka Parišková

Práca: Využitie otázok typu STACK pre matematiku v Moodle testoch

Autor: Dominika Mrugová

Práca: Návrh didaktických materiálov pre žiakov gymnázií z tráviacej sústavy