Ocenené práce v roku 2021

Sekcia Biológia, ekológia a environmentalistika

Autor: Svetlana Košánová
Práca: Monitorovanie pšenici letnej formy ozimnej prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme

Autor: Dominika Martinčeková
Práca: Vývinový potenciál oocytov prasnice v podmienkach in vitro

Autor: Jakub Potančok
Práca: Vertikálna distribúcia lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) v jazere Morské oko

Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Autor: Nina Jakubcová
Práca: Aktivity MAS Bystrická dolina pre rozvoj mikroregiónu

Autor: Filip Povala
Práca: Experimentálne meranie snehovej pokrývky v Malej Fatre

Autor: Lukáš Wittlinger
Práca: Fytogeografická štúdia: nové údaje o distribúcii Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase (Orchidaceae) v Západných Karpatoch

Sekcia Chémia - matematika

Autor: Matej Šuránek, Zuzana Melichová
Práca: Vplyv koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov na sorpčné vlastnosti pyrolýzneho biouhlia

Autor: Simona Zemanová
Práca: Optimalizácia odporúčacieho systému

Autor: Viktória Živická
Práca: Použitie infračervenej mikroskopie pri vyšetrovaní autonehôd

Sekcia Informatika

Autor: Kitti Nagyová
Práca: Klasifikácia falošných správ pomocou TfIdf a dependenčnej gramatiky

Autor: Dávid Sabol
Práca: Softvérové dizajnovanie webových aplikácií

Autor: Martin Šima
Práca: Vyhodnocovanie obsadenosti parkoviska zo statickej kamery

Sekcia Odborná didaktika I

Autor: Lenka Balažovičová, Matej Baláž
Práca: Návrh didaktickej hry pre geografické vzdelávanie “Klíma Ťa potrebuje”

Autor: Ľubomír Blaho
Práca: Popularizácia dejín matematiky

Autor: Sabína Kunáková
Práca: Manažment ideí ako dôležitá súčasť podnikovej praxe

Sekcia Odborná didaktika II

Autor: Viktória Nagyová
Práca: Návrh didaktických materiálov vo výučbe biológie s využitím botanického výskumu

Autor: Terézia Fabianová
Práca: Mravce v nohách

Autor: Viktória Balážová
Práca: Modelová ukážka didaktickej interpretácie učiva Vodné cicavce pre základnú školu

 

Na stiahnutie:

Zoznam ocenených prác