Sekcie

1. Sekcia Biológia, ekológia a environmentalistika 

2. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

3. Sekcia Informatika

4. Sekcia Chémia - matematika

5. Sekcia Odborová didaktika I.

6. Sekcia Odborová didaktika II.

7. Sekcia Fyzika