Program

8.00 – 8.50        Registrácia

9.00 – 9.15        Otvorenie konferencie

9.15 – 10.30      Prezentácie príspevkov v sekciách

10.30 – 10.45    Prestávka s občerstvením

10.45 – 13.15    Prezentácie príspevkov v sekciách

13.15 – 14.45    Prestávka na obed

15.00                Vyhodnotenie konferencie, vyhlásenie najlepších prác