Garanti sekcií

1. Biológia, Ekológia a Environmentalistika

Ing. Regina Mišovičová, PhD. - predsedníčka komisie

Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD. - člen komisie

Mgr. Tímea Chamutiová, PhD. - člen komisie

2. Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I.

RNDr. Gabriela Repaská, PhD. - predsedníčka komisie

RNDr. Katarína Vilinová, PhD. - člen komisie

Mgr. Eva Hoppanová - člen komisie

3. Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. - predsedníčka komisie

Mgr. Richard Kopáčik - člen komisie

RNDr. Miroslava Trembošová, PhD. - člen komisie

4. Informatika

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD. - predseda komisie

Mgr. Jan Francisti, PhD. - člen komisie

Ing. Dana Horváthová, PhD. - člen komisie

5. Chémia, Fyzika a Matematika

RNDr. Šimon Budzák, PhD. - predseda komisie

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. - člen komisie

Mgr. Jana Jakubčinová, PhD. - člen komisie

6. Odborová Didaktika I.

RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. - predsedníčka komisie

RNDr. Ján Štubňa, PhD. - člen komisie

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. - člen komisie

7. Odborová Didaktika II.

doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD. - predsedníčka komisie

doc. RNDr. Peter Boleček, PhD. - člen komisie

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. - člen komisie