Garanti sekcií

1. Biológia, ekológia a environmentalistika
prof. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD. - predsedníčka komisie
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
doc. Ing. Viera Petlušová, PhD.
Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

2. Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. - predseda komisie
RNDr. Jana Némethová, PhD.
PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

3. Informatika
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. - predsedníčka komisie
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
Mgr. Dominik Halvoník, PhD.
Ing. Dana Horváthová, PhD

4. Chémia - matematika
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. - predseda komisie
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.

5. Odborová didaktika I.
doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. - predsedníčka komisie
RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.
PaedDr. Milan Maroš, PhD.
PaedDr. Ján Stebila, PhD.

6. Odborová didaktika II.
doc. RNDr. Peter Boleček, PhD. - predseda komisie
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D.
RNDr. Libuša Lengyelová, PhD