Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 11. marec 2021

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku: 25. marec 2021

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 28. apríl 2021