Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 20. marec 2022

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku: 28. marec 2022

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 3. apríl 2022