Výbory konferencie

Organizačný výbor konferencie na FPV UKF v Nitre:

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

PaedDr. Katarína Zverková

Bc. Mária Maťková

Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD.

Mgr. Ján Ondruška, PhD.

PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Mgr. Veronika Bočková

Mgr. Marcel Cvik

Mgr. Zuzana Fabová

Mgr. Jan Francisti

Mgr. Kristián Fodor

Mgr. Ing. Marek Moravčík

 

Organizačný výbor konferencie na FPV UMB v Banskej Bystrici:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Ing. Ján Pavlovkin, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

RNDr. Tatiana MIntálová, PhD.

Mgr. Tomáš Valent