Výbory konferencie

Organizačný výbor konferencie na FPV UKF v Nitre:

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
PaedDr. Katarína Zverková
Bc. Mária Maťková

Mgr. Lenka Droštinová
RNDr. Dominika Kaisová
Mgr. Renáta Vágová
Mgr. Veronika Kováčová
Mgr. Alexandra Bartková
Mgr. Petra Králiková
Mgr. Milan Midler
Mgr. Jan Francisti
Mgr. Tomáš Tóth

Organizačný výbor konferencie na FPV UMB v Banskej Bystrici:

Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
Ing. Slavka Račáková, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Ing. Ján Pavlovkin, PhD.
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Mgr. Daniela Guffová, PhD.
MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.
Mgr. Juraj Chovan, PhD.
Mgr. Richard Pouš, PhD.

Mgr. Veronika Glovňová
Mgr. Samuel Hudec
Mgr. Vladimír Kobza
Mgr. Lucia Vetráková
Mgr. Ľuboš Polák

Mgr. Tomáš Valent