Pokyny pre autorov

Konferencia je určená pre študentov, alebo kolektívy študentov bakalárskeho, magisterského, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia. Účastník  konferencie pripraví vedeckú prácu pod vedením školiteľa.

Vedeckú prácu v rozsahu 4 - 8 strán (spolu s tabuľkami, obrázkami a prílohami) je potrebné upraviť podľa nasledovných šablón: MS Word alebo TeX. Abstrakt by mal obsahovať 100 - 150 slov. Šablónu prosím inak formálne neupravujte a nevkladajte čísla strán. Prácu je následne potrebné vložiť do konferenčného systému Fakulty prírodných vied (vložiť prácu).

Autor alebo autori budú prácu verejne prezentovať pred odbornou komisiou v príslušnej sekcii podľa zamerania práce. Vedecká práca bude prednesená s využitím Power pointovej prezentácie v rozsahu 10 min. Po prezentácii bude nasledovať diskusia v rozsahu cca 5 min. Prezentácia a obhajoba práce je podmienkou jej zaradenia do zborníka vedeckých prác.

Odborná komisia po vyhodnotení práce a jej prezentácie navrhne najlepšie práce na ocenenie.

Postup na vloženie práce

 • Vytvoriť si účet v systéme - kliknutím na odkaz Vytvorenie účtu v systéme sa zobrazí formulár pre vytvorenie účtu. Vo formulári je potrebné označiť políčko Autor. Po vyplnení formulára a jeho potvrdení systém zašle na zvolenú emailovú adresu potvrdzujúci email. Proces registrácie je potrebné potvrdiť kliknutím na odkaz v doručenom emaile.
 • Vložiť prácu - po prihlásení je možné vložiť prácu cez tlačidlo Vložiť prácu. Proces vloženia práce sa skladá zo štyroch základných krokov.
  1. Výber sekcie do ktorej chcete svoju prácu zaradiť.
  2. Vloženie práce v docx (Microsoft Word) alebo pdf (TeX) podobe.
  3. Zadanie údajov o autoroch, názvu práce, vloženie abstraktu a klúčových slov.
  4. Potvrdenie procesu vloženia práce.
 • Počkať na výsledok recenzie.
 • Vložiť prácu upravenú na základe odporúčania recenzenta, prípadne odbornej komisie.