Labor Socialis 2016

Nitra

September 21, 2016 – September 22, 2016


LABOR SOCIALIS 2016

Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou

JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a za účasti významného nemeckého supervízora
Martina SCHERPNERA

21. SEPTEMBER 2016
o 9.00 hod.
v priestoroch FSVaZ UKF v Nitre na Kraskovej ul. č. 1

Téma konferencie

Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií  Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovuje tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií bude reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou prvého ročníka konferencie je „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí“.

Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom


Slovenská komora SP a ASP
radom
 

Informácie o konferencii