Kontakty

Prosíme, primárne používajte e-mailový kontakt.

Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. - koordinátor konferencie, komunikácia s účastníkmi

+421 37 6408 765

mhalasova@ukf.sk

 

PhDr. Elena Gažiková, PhD. - komunikácia so spoluorganizátormi, zahraničnými a domácimi pozvanými hosťami

+421 37 6408 765

egazikova@ukf.sk

 

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. - komunikácia s administrátorom webu a s organizáciami

+421 37 6408 773

kminarovicova@ukf.sk

 

Mgr. Alena Hrubá - sekretariát KSPaSV

+421 37 6408 768

ahruba@ukf.sk