Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

W

Walek, Bogdan, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká Republika
Wannous, Jarier, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Wágnerová, Magdaléna, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Wiecková, Sandra, študentka FPV UKF v Nitre, odbor geografia v regionálnom rozvoji
Wisniewska, Klaudia
Wittlinger, Lukáš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Wittlinger, Lukáš, Katedra geografie a regionálneho FPV UKF v Nitre
Wittlinger, Lukáš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Wojnicka-Półtorak, Aleksandra, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland

1 - 9 of 9 Items    


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra