Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vaňo, Martin, UMB
Vaňo, Peter, Študent UMB
Vacek, Jiri, University of West Bohema
Vachůn, Miroslav, Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice
Vadel, Ľuboš, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Natural Sciences Department of Ecology and Environmental sciences Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Vadel, Ľuboš, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Natural Sciences</p><p>Department of Ecology and Environmental sciences Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra</p>
Vajgl, Marek, Ostravská Univerzita v Ostravě
Valach, Martin, SK
Valachovič, Tomáš, Katedra chémie, Fakulta Prírodných Vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Valachovič, Tomáš, Katedra chémie, FPV UMB
Valantinaitė, Ilona, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania
Valúch, Ján, KTT UMB
Valo, Martin, Fakulta prírodných vied UMB
Valovičová, Ľubomíra, Constantine the Philosopher University in Nitra
Valyuchová, Denisa
Varečková, Eva, VU SAV
Varga, Ildikó, University of Helsinki
Varga, Ildikó
Varga, Jozef, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FPV, Katedra životného prostredia.
Varga, Jozef, Katedra životného prostredia Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Varga, Marek, UKF, TAH 1, 94974 Nitra
Vágová, Renáta, KM FPV UKF v Nitre
Vízi, Daniel, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra Informatiky
Vörösová, Daniela, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Výbošťok, Ján, <p>Katedra geografie a regionálneho rozvoja</p><p>Fakulta prírodnych vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>

1 - 25 of 65 Items    1 2 3 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra