Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Takáčová, Alexandra, Slovak agricultural university
Tarko, Adam, Katedra zoológie a antropológie, FPV, UKF
Taylorová, Beáta, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
Tóth, Tomáš, Katedra informatiky <br />Fakulta prírodných vied <br />Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tóth, Tomáš, Katedra informatiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tóthová, Alexandra, ILE, SAV branch Nitra
Tóthová, Alexandra, ILE, SAV branch Nitra KEE, FPV, UKF Nitra
Teleki, Aba
Teleki, Aba, UKF (Slovakia)
Tenkrátová, Radka, University of Pardubice
Tesák, Jerguš, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
Tigyi, Miloš, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Tirpák, Filip, Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre
Tkáč, Lukáš
Tkáčová, Helena, SR
Tkáčová, Martina, Constantine the Philosopher University
Tobiaš, Tomáš, Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Katedra fyziky, matematiky a techniky
Tomaškin, Ján, KŽP, FPV UMB Banská Bystrica
Tomaškovičová, Ivana, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Toman, Róbert
Tomanová, Júlia, KI FPV UKF in Nitra
Tomanová, Júlia, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Tomanová, Magdalena, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Tomanová, Magdalena, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Tománková, Kristína, UKF Nitra

1 - 25 of 49 Items    1 2 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra