Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Paál, Dušan
Paál, Dušan, Slovak (Slovakia)
Paál, Dušan, <p>Department of Botany and Genetics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p>Nábrežie Mládeže 91</p><p>949 74 Nitra</p>
Pažický, Branislav, FPV UMB v BB
Pajerský, Martin
Palajová, Slavomíra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Katedra zoologie a antropológie
Palajová, Slavomíra, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Katedra zoologie a antropológie</p>
Palkova, Zuzana, Slovak University of Agriculture in Nitra
Palmárová, Viera
Panuš, Jan, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Papoušková, Monika
Pappová, Mária, Katedra Informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Papranec, Filip, Katedra Infromatiky
Parišková, Bianka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Paseková, Tatiana, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF Nitra
Pastorková, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky FPV UKF
Patasi, Csilla, Institute of Molecular Biology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 21, Bratislava, 84551, Slovak Republic
Patráš, Erik, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica
Pavella, Martin, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra geografie a geológie</p>
Pavkovová, Radoslava, Katedra zoológie a antropológie
Pavlús, Vladislav, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Pavlikovská, Martina, KGG FPV UMB Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Pálka, Karel, Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice
Pánik, Miroslav, <span style="font-size: 11.5pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; ba
Pástorová, Anna, FPV -KEE, UKF Nitra

1 - 25 of 98 Items    1 2 3 4 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra