Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

N

Naštická, Zuzana, UKF Nitra, SK
Naštická, Zuzana, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Nagy, Melinda
Nagyová, Kitti, FPV Katedra informatiky
Nagyová, Viktória, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF Nábrežie mládeže 91 949 74 Nitra
Najmanová, Anna, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Katedra matematiky, Univerzitná 1, 010 01 Žilina
Némethyová, Barbora
Nechalová, Martina
Nedbalova, Štěpánka, OU
Nesterenko, Anastasya Marcovna
Nishchev, Konstantin Nikolaevich
Nogová, Andrea, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Nosov, Dmytro M., Doktorand, Katedra Fyziki, UKF
Novák, Martin
Nováková, Božena
Novitskaya, Yuliya, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
Novotná, Lucie, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Novotná, Viera, Študent vysokej školy Konštantína Filozofa v Nitre
Novotná, Zuzana
Nozdrovická, Jana, doktorant denného štúdia Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

1 - 20 of 20 Items    


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra