Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Mesaroš, Miroslav
Mesaroš, Miroslav (Slovakia)
Mesárošová, Miroslava
Mezulianikova, Zuzana, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University
Mgr., Lukáš Hlaváček, Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci, Žizkovo náměstí 5, 77140 Olomouc
Miarka, Rostislav, Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, ČR
Mičík, Michal, University of West Bohemia
Miškeje, Michal, Constantine the Philosopher University in Nitra
Michalíková, Anna, Ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Botanická 49, 917 24 Trnava, Slovenská republika
Michalíková, Ivana, SR
Michalcová, Katarína, katedra fyziológie živočíchov
Michalcová, Veronika, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Michaličková, Viera, Department of Computer Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Michalina, Denis, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Michalko, Jaroslav
Michlík, Tomáš
Michniewska, Anna, Pedagogical University of Cracow
Micková, Želmíra, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61300 Brno
Mihálová, Anna, Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Mihálová, Anna
Mihálová, Dominika, Katedra informatiky, FPV UMB, Univerzita Mateja Bela
Miková, Monika, Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Mikulecký, Peter, Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Mikulecký, Peter, Department of Informatics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra
Mikulecký, Peter, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Hradec Kralove, Czech Republic</p>

76 - 100 of 143 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra