Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kačalová, Nikola, Kačalová
Kačuráková, Michaela, KZA
KAČERIAKOVÁ, Darina
Kabáthová, Janka, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky
Kabinová, Barbora, Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, 81499 Bratislava
Kadlecik, Miroslav, SR
Kadlecik, Miroslav, SR (Slovakia)
Kaffková, Erika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kaiglova, Jana, PhD. Student of Physical geography and geoecology, Charles University in Prague
Kaisová, Dominika, Katedra ekológie a environmentalistiky
Kalčok, Andrej, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Kanianska, Radoslava
Kanianska, Radoslava, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FPV, Katedra životného prostredia. (Slovakia)
Kapusta, Jozef, Constantine the Philosopher University in Nitra
Kapusta, Jozef, KI FPV UKF v Nitre
Karabínošová, Lenka, Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Karšayová, Marianna
Karcag, Emese, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (študentka)
Kasanovský, Viktor, UKF
Kasáš, Karol, Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, Česká republika
Kasparova, Miloslava, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Katriniok, Jan, Hlučín
Károlyová, Ingrid
Kóšová, Mária, SR
Kúšiková, Lucia, Katedra zoológie a antropológie

1 - 25 of 186 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra