Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H

Hubálovská, Marie, UHK Hradec Králové, CZ
Hubálovský, Štěpán, UHK Hradec Králové, CZ
Hubinová, Nikola, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hubinová, Nikola, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF (Slovakia)
Hubinová, Nikola
Hudáčová, Monika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Hudec, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Hudec, Michal, Slovakia
Hudec, Michal
Hujová, Zuzana, Katedra biológie FPV UMB Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Hula, Vladimír, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Hunková, Júlia, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Akademická 2 P. O. Box 39A 950 07 Nitra
Hurajtová, Natália, Ústav krajinnej ekológie SAV
Husová, Lucia Anna, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Hvorecký, Jozef, Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17 851 04 Bratislava

76 - 90 of 90 Items    << < 1 2 3 4 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra