Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Baráthová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Barcíková, Eva, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantin the Philosopher University Nitra
Barcíková, Eva, slovak
Bardovičová, Miroslava, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Barkauskaite, Marija
Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie </p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>
Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie</p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>
BAROŠ, Stanislav, KCH FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Baroš, Stanislav, Katedra chémie FPV UKF Nitra
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>UKF v Nitre</p>
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bashir, Bashir Omer
Bauerová, Mária
Bāliņš, Andris, Mr.
Bábiková, Martina, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bábiková, Martina, Katedra zoológie a antropológie,FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia
Bílek, Martin, UKF
Bílek, Martin, UKF (Slovakia)
Bílek, Martin, University of Hradec Kralove Faculty of Science and Charles University Faculty of Education (Czech Republic)
Bílek, Martin, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>
Bílková, Renata, University of Pardubice
Búranová, Magdaléna, študent
Břehovský, Jiří, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Bešina, Daniel, Katedra archeológie

176 - 200 of 1322 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra