Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Š

Šerý, Ondřej, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šestáková, Ingrid, <span style="font-size: 11.5pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; ba
Ševčík, Jaroslav, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Ševčík, Michal, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Ševčíková, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šidlovská, Miroslava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šima, Martin, FPV UMB, Tajovského 40, 974 04 Banská Bystrica
Šimkovič, Stanislav, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra
Šimkovič, Stanislav
Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky
Šimončič, Ján
Šimonides, Ján, Katedra informatiky - Univerzita Mateja Bela
Šimonová, Ivana, UHK
Šimonová, Ivana, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, <br />Czech Republic
Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>
Šimonová, Ivana, University of Hradec Kralove (Czech Republic)
Šimonovičová, Jana, študent FPV
Škorecová, Ivana, Slovak
Škorecová, Ivana, single
Škorecová, Ivana, <span><span>Slovenský</span></span> (Slovakia)
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škubica, Patrik, <p>Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2</p>
Škultétyová, Dominika
Škuta, Petr, University of Ostrava

51 - 75 of 1322 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra