Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Ú

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Úradníková, Katarína, FPV UKF v Nitre

A

Augustiničová, Gabriela, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Katedra ekológie a environmentalistiky
Auxt, Martin, FPV UMB
Auxtová, Michaela, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB

Ď

Ďúranová, Hana, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Ďúranová, Hana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Ďuricová, Martina, FMFI UK Bratislava
Ďurinková, Adriána, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Ďurinková, Adriána, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Á

Ábelová, Monika
Ádámová, Kitty, Študent - katedra životného prostredia UMB

Š

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Šafář, Jaroslav, Mendelova univerzita Brno
Šajben, Darko, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šajben, Jakub, Katedra informatiky FPV UKF
Šajbidorová, Lucia
Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF
Šatalová, Barbora, Slovak
Šťastná, Pavla, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Šťastný, Jiří
Šťastný, Matúš, Department of Botany and Genetics
Šíblová, Zuzana, ÚKE SAV, Bratislava
Šóky, Jakub, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šebová, Eva, Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2

26 - 50 of 1376 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra