Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Brodenec, Ivan
Brodenec, Ivan, odborný asistent (Slovakia)
Bruteničová, Michaela, Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Buša, Jaroslav, Katedra inžinierskej geológie Univerzita Komenského v Bratislave, Prif UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4
Bubelíny, Patrik
Bublavá, Petra, FPV UKF v Nitre
Budina, Jan, Czech Republic
Bugár, Gabriel, Department of ecology and environmental sciences. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Bujok, Petr, 30.dubna 22, Ostrava 70103
Bulatovič, Goran, Katedra fyziky, FPV UKF
Bulejová, Alexandra, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV, UKF
Bulková, Kristína, <p>Katedra matematiky</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bulková, Kristína, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Bureš, Marek, University of West Bohemia in Pilsen
Burgerová, Jana, Faculty of Education University of Presov
Burgerová, Jana, University of Presov
Burianová, Mária
Buzák, Michal, Katedra informatika, FPV UMB BB
Bystrianska, Mária, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

C

Cafiková, Kristína, <p>Department of Mathematics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Cafiková, Kristína, Constantin the Philosopher University in Nitra
Cafiková, Kristína
Candráková, Andrea
Candráková, Andrea, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra ekológie a environmentalistiky</p>
Capcarová, Marcela, Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture, 949 76 Nitra

251 - 275 of 1322 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra