Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
Bošeľa, Matej, Fakulta prírodných vied,Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela ,Banská Bystrica
Boboňová, Ivana
Boleček, Peter
Bolešová, Lenka, Slovak
Bolhova, Jana, UKF Nitra
Boltižiar, Martin
Boltižiar, Martin, FPV - Katedra geografie a regionálneho rozvoja (Slovakia)
Boltižiar, Martin, KGRR FPV UKF
Boriková, Lucia, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Boriková, Stela, UKF
Boriková, Stela, UKF
Borkovcová, Marie, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Borodiniene, Angele
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Brana, Martina, Slovak Republic
Braná, Martina, FPV UKF
Braná, Martina, KBG FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Braniša, Jana, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Braniša, Jana
Brazina, David, Ostravská Univerzita v Ostravě
Bretšnajdrová, Edita, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice

226 - 250 of 1322 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra