Author Details

Bočková, Veronika, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Úroveň geometrického myslenia budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra