Author Details

Húlan, Tomáš, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia</span></em></p>, Slovakia 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra