Author Details

Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent, Slovakia

 • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
  Ochrana prírody a krajiny záujmovej oblasti náučného chodníka Považský Inovec
  Abstract
 • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
  Realizácia návrhu informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody
  Abstract
 • - Odborová didaktika
  Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov
  Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra