Author Details

Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra

  • - Matematika, Ekonomika a manažment
    Výučba geometrie na ZŠ pomocou DGS Geogebra
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra