Author Details

Sedláčková, Patrícia, Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied Katedra geografie a geológie, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Auripigment a realgár, ich využitie a výskyty pri Banskej Bystrici (stredné Slovensko)
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra