Author Details

Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky, Slovakia

 • - Fyzika
  Meranie Poissonovho čísla, E a G
  Abstract
 • - Fyzika
  Metódy merania Poissonovho čísla
  Abstract
 • - Fyzika
  Porovnanie Youngovho modulu pružnosti zmesí illit-kremeň pri rôznych rýchlostiach ohrevu
  Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra