Author Details

Schmidt, Martin, <p>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</p><p>Fakulta prírodných vied</p>, Slovakia

  • - Informatika
    Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra