Author Details

Boltižiar, Martin, FPV - Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Slovakia

  • DIVAI 2018 - Information Technologies Supporting Learning
    APPLICATION OF GOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) IN GEOGRAPHY (DIGITAL DATA PRE- PROCESSING FOR LAND-USE CHANGES ANALYSIS)
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra