Author Details

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Priestorové aspekty výsledkov celoslovenských a medzinárodných kôl Geografickej olympiády v rokoch 2009 - 2015
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra