Author Details

Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>

  • DIVAI 2012 - Learning/Teaching Methodologies, Assessment and Learning Environments
    On Individually Adapted ICT Applications in Computer supported University Instruction
    Abstract  PDF


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra