Author Details

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

  • - Matematika
    Aký je žiak prvého ročníka strednej odbornej školy?
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra