Author Details

Adamkovič, Filip, UKF v Nitre

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Potenciál rozvoja cestovného ruchu mikroregiónu MAS SVORNOSŤ
    Abstract
  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Jedinečnosti Mikroregiónu MAS SVORNOSŤ
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra