Author Details

Šebová, Eva, Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2, Czech Republic

  • - Biológia
    Štúdium osteoklastogénneho potenciálu monocytov pacientov s axiálnou spondyloartritídou v in vitro podmienkach
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra