Author Details

Sádovská, Daniela, Katedra zoológie a antropológie, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Námety na aktivity rozvíjajúce kritické a tvorivé myslenie žiakov v tematickom celku Reprodukčná sústava človeka na gymnáziách
    Abstract
  • - Odborová didaktika II
    Overovanie modelov vyučovania reprodukčnej sústavy človeka na gymnáziách
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra