Author Details

Hauptvogelová, Daša, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Slovakia

  • - Odborová didaktika I
    Lokálne informačné zdroje k vyučovaniu geografie miestnej krajiny v MAS SOTDUM
    Abstract
  • - Odborová didaktika
    Imidž geografie vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základných školách v MAS SOTDUM
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra