Author Details

Ďurinková, Adriána, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Ichtyofauna rieky Rajčianka a Kuneradského potoka
    Abstract
  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Koncepcia ochrany prírody a krajiny v kontexte hodnotenia antropických faktorov na vybrané MCHÚ v územnej pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra