Archív konferencií

DIDFYZ 2016 - Od koreňov po súčasné vzdelávanieOctober 19, 2016 – October 22, 2016

Konferencia DIDFYZ je konferencia, ktorej snahou je poskytnúť priestor tým, ktorí sa zaoberajú problematikou komunikatívnosti fyziky, t.zn. odovzdávaním poznatkov osobám (žiakom), ktorí sa nezaoberajú fyzikou profesionálne.

Od vzniku konferencie DIDFYZ je zámerom jej organizátorov nadviazať vzájomné kontakty učiteľov –didaktikov vysokých škôl s učiteľmi stredných a základných škôl, s pracovníkmi vedeckých inštitúcií a to i medzinárodne, aby sa tak popularizovali nové výsledky vednej disciplíny – teória vyučovania fyziky, ale zároveň aby sa dohodli možnosti spolupráce

Nakoľko konferencia DIDFYZ nie je úzko zameraná na niektorý stupeň školy, sleduje aktuálne problémy súvisiace so vzdelávaním vo fyzike v širokom meradle, od pregraduálneho vzdelávania, cez všetky stupne škôl, zohľadňujúc i prípravu učiteľov na túto činnosť a popularizáciu fyzikálnej vedy v spoločnosti. Aktuálne problémy sa dotýkajú všetkých úloh, ktoré sú v kompetencii teórie vyučovania fyziky, ako napr. tvorba didaktických modelov, jej ciele v rôznych vzdelávacích sústavách, prenos poznávacích metód do vyučovacieho procesu, zaradenie modernej didaktickej techniky a tvorba vhodných programov, modernizácia fyzikálnych úloh, väzba medzi fyzikou a ostatnými prírodovednými predmetmi, technikou, spoločnosťou a životom, rozvíjanie schopností a talentu žiakov pri samostatnej školskej alebo mimoškolskej činnosti a pod. Aktuálnosť spočíva najmä v tom, že teória má reagovať v predstihu na potreby praxe, má jej poskytnúť v zmenených podmienkach podklady na riešenie konkrétnych problémov. 

Prezrieť detaily konferencie

DIDFYZ 2014 - Vymedzenie obsahu školskej fyziky

Hotel Akademik - Račková dolina

October 15, 2014 – October 18, 2014

 

19. konferencia DIDFYZ 2014 Vymedzenie obsahu školskej fyziky  sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

Organizátori konferencie DIDFYZ 2014 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

 

 

Prezrieť detaily konferencie

DIDFYZ 2012 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore

Hotel Akademik - Račková dolina

October 17, 2012 – October 20, 2012

Plenárne prednášky:

Physics Education in Poland in my 40 years experience (Balsiak Wladyslaw)

Jak filozofie ovlivňuje vzdělávání fyzice (Mechlová Erika)

Physics Education in Frame of National Curriculum in Hungary (Nánai László)

Řešení fyzikálních problémů a rozvoj kritického myšlení (Volf Ivo)

 

 

Osemnásta konferencia DIDFYZ 2012 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

Organizátori konferencie DIDFYZ 2012 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

Ak ešte nemáte vytvorené prihlasovacie meno, kliknite na ikonku Prihlásenie, systém Vám ponúkne možnosť vytvoriť si prihlasovacie meno a heslo.

Vpravo zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na Prihlásenie.

Tu si môžte stihanuť podrobný návod.

Prezrieť detaily konferencie

DIDFYZ 2010 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore

Hotel Akademik - Račková dolina

October 20, 2010 – October 23, 2010

ZOZNAM PRIJATÝCH PRÍSPEVKOV JE K DISPOZÍCII NA STIAHNUTIE V SEKCII PROGRAM

 

AUTOBUS z Pribyliny do Račkovej doliny pôjde od hotela Esperanto o 15:30 a 18:00.

V prípade potreby volajte na tel.c.: 0944/316700

 

 


Sedemnásta konferencia DIDFYZ’2010 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

Organizátori konferencie DIDFYZ 2010 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

TERMÍNY

Uzávierka prihlášok15. 5. 2010
Uzávierka prijímania príspevkov31. 8. 2010
Sumu 112€ za vložné, ubytovanie a stravu je potrebné zaplatiť do:  01. 8. 2010

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI PRIHLASOVANÍ, ALEBO REGISTRÁCII

Vytvorenie účtu – umožní prehliadať súbory a zasielať príspevky. Nie je to prihláška na konferenciu.


1.    Hore na stránke (pod hlavičkou DIDFYZ) kliknúť na možnosť ÚČET.
2.    Vyplňte požadované informácie. Tie s hviezdičkou sú povinné. Ostatné sú dobrovoľné.
3.    Po vytvorení účtu sa vráťte na úvodnú stránku konferencie. Možnosť DOMOV a v pravom stĺpci sa prihláste.


Registrácia – ide o prihlášku na konferenciu.
Kedže je už po termíne prihlasovania sa na konferenciu, nedá sa prihlásit cez systém. Ak máte záujem o účasť na konferencii napíšte mail na: stubna.martin@gmail.com


Všetky dôležité informácie nájdete tu!

Akékoľvek otázky ohľadom fungovania stránky a prihlasovania môžte adresovať na mail: stubna.martin@gmail.com

Prezrieť detaily konferencie