Ubytovanie/Venue

Konferencia sa bude konať v hoteli Akademik. Hotel Akademik je umiestnený v Račkovej doline na západných svahoch Vysokých Tatier, 4 km od obce Pribylina lesnou cestou.

 

Doprava autobusom SAD do Pribyliny je od rýchlikovej zastávky  Liptovský Hrádok, resp. Liptovský Mikuláš. V obci Pribylina je odbočka do Račkovej doliny pri hoteli Esperanto. Z Pribyliny do Račkovej doliny nepremáva štátna doprava.

Usporiadateľ zabezpečí dopravu v určených časoch z Pribyliny do Račkovej doliny dňa 19.10.2016 a odvoz účastníkov do Liptovského Mikuláša dňa 22.10.2016.

Pre účastníkov konferencie bude  dňa 19. 10. 2016 o 1630  hod. a 1800  hod. na zástavke garáže SAD v Pribyline pristavený mikrobus (v prípade potreby volajte +421944 316700).
 

Training centre of the Slovak University of Agriculture in Nitra is located in Rackova dolina on west slopes of the High Tatras, 4 km  from the village Pribilina along a woodland road.

 

There are available local buses from Liptovský Mikuláš and Liptovský Hrádok railway stations. There are no bus services from Pribilina to Račkova dolina. The branch road to Račkova dolina in the village Pribilina is next to the hotel Esperanto.

 

The organizers will arrange transfers from Pribylina to Račkova Dolina on October 19, 2016 and to Liptovský Mikuláš on October 22, 2016.