Konferenčné poplatky

Vložné: 190,- €

Z toho:

  • Ubytovanie - izba obsadená 2 osobami 39,- € (13,- € x 3 noci) 
  • Stravné (17,- €x 3 dni): 51,- € 
  • vložné: publikovanie príspevku v AIP publishing, občerstvenie, výlet na Štrbské pleso, 100,- € 

Uvedené poplatky je potrebné zaplatiť po akceptácií príspevku na účet občianskeho združenia VIAC AKO UČENIE do 15.10.2016 

Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno účastníka.

  • č.ú. IBAN: SK46 5200 0000 0000 1533 6383 
  • SWIFT: OTPVSKBX 
  • Nazov uctu: VIAC AKO UČENIE 
  • Banka: OTP Banka, pobočka Štúrová Nitra 
  • IČO:  42365791 
  • DIC: 2024059950 

Poplatky za konferenciu je nutné zaplatiť na uvedený účet, nakoľko  platby v hotovosti na konferencii nebude možné realizovať.

Avízo o zaplatení zašlite na adresu usporiadateľa!