Kontakty

Univerzita Konštantína Filozofa

Fakulta prírodných vied

Katedra fyziky

Trieda Andreja Hlinku 1

94974 Nitra


Ak potrebujete pomoc s prihlasovaním, alebo registráciou kontaktujte nás na mailovej adrese: lvalovicova@ukf.sk


Constantine the Philosopher University

Faculty of Natural Sciences

Department of Physics

Trieda Andreja Hlinku 1

94974 Nitra

Slovakia


If you need help with login or registration, send us an e-mail:lvalovicova@ukf.sk