Ciele a sekcie konferencie

Dvadsiatej konferencia DIDFYZ 2016 Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike  nadväzuje na 19. predchádzajúcich úspešných ročníkov konferencie zameraných na rozvoj didaktiky fyziky a vyučovania fyziky na základných a stredných školách. Zámerom 20. ročníka konferencie je prezentovanie nových vedeckých výsledkov, analyzovať používané navrhovaných metód v školskej praxi a iné.

 

Organizátori konferencie DIDFYZ 2016 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov sa sformulujú obsahové a štrukturálne požiadavky na obsah fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

 

Sekcie  konferencie

 

  • Teória verzus prax v didaktike fyziky
  • Vývoj didaktiky fyziky v stredoeurópskom priestore
  • Empirické poznávanie vo vyučovaní fyziky
  • Moderné technológie verzus obsah a metódy vo vyučovaní fyziky