Prijaté príspevky a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Teória verzus prax v didaktike fyziky

STEM vzdělávání a Fermiho úlohy
Renata Holubová
Science Education for Teachers at the First Stage of the Primary School
Michaela Křížová
The definition of optical systems aberrations to secondary school students regarding their knowledge of mathematics
David Kordek
Students' problem solving observed by eye-tracking method
Martina Kekule
Development of life skills through physics content
Tomáš Pivarči, Janka Raganová
Qualifications of physics teachers at the primary school level in Czech Republic and their attitudes towards physics tasks
Jan Kříž, Štěpánka Kubínová
ENTRANCE TEST OF PHYSICS AND WORKBOOK IN TEACHING OF PHYSICS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL WITHIN LONG-TERM PEDAGOGICAL RESEARCH
Věra Kerlínová
Theory versus practise at implementation of inquiry based approaches into physics education
Miriam Spodniaková Pfefferová
Transfer of new knowledge into content and teaching methods of school physics
Stanislav Holec, Miriam Spodniaková Pfefferová

Vývoj didaktiky fyziky v stredoeurópskom priestore

Development of the aptitude for team work via physics education
Bianka Gergeľová, Peter Demkanin
Koncepty z nanovědy a nanotechnologií jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách i v interaktivním muzeu vědy
Lucie Kolářová
Approaches to didactics of physics in the Czech Republic – historical development
Vojtěch Žák
The beginnings of teaching physics in Czech Republic.
Bohumila Kroupová
The Creation of Science Projects in the Physics Teachers Preparation
Daniela Horváthová
International Physic Olympiad still alive
RICHARD POLMA

Empirické poznávanie vo vyučovaní fyziky

Forming of Science Teacher Thinking through Integrated Laboratory Exercises
Daniela Horváthová
Learning by Experiance on the Example of Mathematic Pendulum
Peter Horváth
Analýza dosiahnutej úrovne zručnosti formulovať predpoklady
Katarína Krišková, Marián Kireš
Project – Based Teaching and Other Methods to Make Learning More Attractive
Iva Vlková, LIbuše Švecová
Efekt súčinnej implementácie bádateľských aktivít vo fyzike, matematike a informatike v porovnaní s tradičným spôsobom výučby
Zuzana Ješková, Brigita Balogová, Marián Kireš, Martina Hančová
Výsledky pilotného overovania bádateľských aktivít realizovaných v zábavno-technickom centre
Marián Kireš, Mária Bilišňanská

Moderné technológie verzus obsah a metódy vo vyučovaní fyziky

Rozvoj žiackych schopností využívať matematické modelovanie na počítači vo výučbe fyziky
Veronika Timková, Zuzana Ješková
What are science teacher’s ideas about the Universe?
Jindřiška Svobodová, Jan Novotný
Collection of Solved Problems in Physics
Dana Mandíková, Marie Snětinová, Zdeňka Koupilová
Moderní detektory ionizujícího záření a jejich využití ve výuce
Jan Šlégr, Kamila Váňová
Thermal physics in practice and its confrontation with school physics
Vladimír Vochozka, Jiří Tesař, Vít Bednář
Force Concept Inventory - an eyetracking comparative study between Poland and Japan
Roman Rosiek
Hands-on in Remote Experiments
František Lustig, Pavel Brom