Oznámenia

Predbežný program

 
Predbežný program je k dispozícii na stiahnutie  
Zverejnené: 2016-10-18
 

Pozvánka

 
Pozývame Vás na jubilejný 20. ročník konferencie DIDFYZ s názvom „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“, na ktorej by sme chceli prejsť od historických začiatkov konferencie DIDFYZ až po súčasné vzdelávanie vo fyzike. Snahou konferencie bude nielen zaspomínať na minulosť, ale aj poukázať nové trendy vo vyučovaní fyziky. Dôležitým upozornením je, že tento rok bude nutné zborník konferencie uzavrieť mesiac pred konferenciou, konkrétne 15.9. 2016, lebo zborník vyjde vo AIP Publishing. AIP Publishing je nezisková dcérskou spoločnosťou American Institute of Physics (AIP). Poslaním AIP Publishing je podporiť charitatívne, vedecké a vzdelávacie účely AIP prostredníctvom vedeckej publikačnej činnosti v oblasti fyzikálnych a príbuzných vedách. AIP Publishing portfólio zahŕňa 19 vysoko cenené, časopisoch, vrátane hlavných časopisov Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics a The Journal of Chemical Physics, okrem AIP zborníku.  
Zverejnené: 2016-07-06
 
1 - 2 of 2 Items