Author Details

Čeretková, Soňa, Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovakia